Д-Р Марта Митова

Д-р Марта Митова е завършила факултета по дентална медицина към Медицински университет в гр. София през 2003г.

Веднага след дипломирането си започва работа като общопрактикуващ стоматолог и работи в много частни дентални практики в столицата.

Д-р Митова е преминала множество курсове за следдипломна квалификация в областта на кариесологията, ендодонтията и имплантологията.

Основните професионални интереси на д-р Митова са в областта на естетичната дентална медицина, кариесологията, ендодонтията, както и детската дентална медицина и физиотерапията.

Д-р Митова е редовен член на Български зъболекарски съюз.